Výsledky talentových skúšok

Do prvého ročníka študijného odboru 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuv a módnych doplnkov v školskom roku 2013/2014

Zoznam prijatých uchádzačov

P.č.

Kód žiaka

Body zo

Úloha
č. 1

Úloha
č. 2

Úloha
č. 3

Písomný test a prezentácia
vlastných prác

Spolu

1.

M-01

12

23

25

18

10

88

2.

M-02

7

20

23

13

8

71

3.

M-03

16

22

24

14

10

86

4.

M-04

 12

22

24

15

8

81

5.

M-05

12

19

22

17

4

74

6.

M-06

7

21

20

16

9

73

7

M-08

10

19

19

14

7

69

8.

M-09

12

16

19

20

7

74

9.

M-10

15

17

24

17

9

82

 

V Partizánskom, 04.04.2013
Ing. Vladimír Ladziansky
riaditeľ školy