Zamestnanci školy

Riaditeľka školy

Ing. Katarína Hartmannová

+421 37/7479112

Úsek riaditeľa Strednej odbornej školy Partizánske
Pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy Partizánske
Technicko-ekonomický úsek Strednej odbornej školy Partizánske