Zastupovanie

V tejto sekcii nájdete vždy aktuálny zoznam zastupujúcich pedagógov pre jednotlivé predmety.

Stredná odborná škola v Partizánskom vznikla v roku 2004 spojením Stredného odborného učilišťa, Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie. Stabilizovaný pedagogický zbor tvorí 30 učiteľov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Výchovné poradkyne školy, riaditeľ a zástupcovia riaditeľa majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti výchovného poradenstva a školského manažmentu.

Stredná odborná škola sa nachádza v centre mesta, v pokojnej a krásnej časti Partizánskeho obklopená parkom. Škola má okrem priestorov na vyučovanie aj spoločenskú miestnosť, telocvičňu, ihrisko a kuchyňu a jedáleň, ktorá poskytuje stravovacie služby žiakom a zamestnancom školy, gymnáziu a širokej verejnosti. Všetky objekty sú plne využívané, či už pre vzdelávanie žiakov ako aj organizovanie stužkových slávností našich maturantov, spoločenských, športových a kultúrnych akcií školy a verejnosti. Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj rodičia a aktivisti mesta Partizánske (príslušníci policajného zboru, zástupcovia zamestnávateľov, a pod.).

Kolektivna zmluva 2019
Súhrnná správa o zákazkách v súlade s ustanovením par. 117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za IV. štvrťrok 2018
Súhrnná správa o zákazkách v súlade s ustanovením par. 117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za III. štvrťrok 2018
Zámer priameho nájmu č. 2/2018majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho ...
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom nápojový automat – NEOTVÁRAŤ“
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer ...
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. ...
Zákon č. 25/2006 Z.z. zo 14. decembra 2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súhrnná správa o zákazkách v súlade s ustanovením par. 117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za IV. štvrťrok 2017

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31