O škole

Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske

Stredná odborná škola v Partizánskom sa nachádza v centre mesta, v pokojnej a krásnej časti Partizánskeho. Jej pôsobenie sa realizuje v dvoch budovách, ktoré sú z pozičného hľadiska neďaleko od seba. Budova na Námestí SNP 5 je sídlom riaditeľstva školy, teoretického a z časti aj praktického vyučovania štvorročných študijných, trojročných a dvojročných učebných odborov.

V Strednej odbornej škole, na  Námestií SNP 5 v Partizánskom v súčasnosti študujú žiaci v troch štvorročných študijných odboroch /kuchár, pracovník marketingu, technik obuvníckej výroby/, v troch odboroch nadstavbového štúdia /spoločné stravovanie, elektrotechnika, strojárstvo/, v siedmych učebných odboroch /kuchár, čašník – servírka, pekár, elektromechanik, mechanik – opravár, autoopravár – elektrikár, obuvník/ a v dvoch dvojročných učebných odboroch /výroba obuvi, výroba koženej galantérie/. Triedy sú vybavené PC technikou, audiovizuálnou technikou, desať učební dataprojektormi, tri učebne interaktívnou tabuľou. Dve učebne sú vybavené na účely výučby predmetu informatika. Pre odborný výcvik sú zriadené odborné učebne praktického vyučovania v budove  Námestie SNP 14  a dielne odborného výcviku v budove Námestie SNP 5  Partizánske.

V Strednej odbornej škole, na  Námestí SNP 14 v Partizánskom v súčasnosti študujú žiaci v šiestich štvorročných študijných odboroch /strojárstvo, biotechnológia a farmakológia, modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov, chemická informatika, obchodná akadémia a sociálno-výchovný pracovník/. Na vyučovanie sa využívajú odborná učebňa strojárstva, odborná učebňa chémie a technológie, odborná učebňa matematiky, päť učební jazykov, fyzikálno-chemické laboratórium, chemické laboratórium a ateliér, štyri učebne informatiky, tri multimediálne učebne a tri učebne odborných ekonomických predmetov. 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31